Меню
Вашата кошница

Условия за връщане на стока

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

(УКАЗАНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ)


Имате право да се откажете от покупка и да върнете закупена стока, без да посочвате причини за това, в срок до 14 календарни дни, считано от датата на получава на съответната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни предоставите информация за номер на поръчка, Вашето име, адрес, телефонен номер, електронен адрес, както и за решението си да се откажете от покупка с недвусмислено заявление като попълните формуляра за отказ на интернет адрес www.occ.bgЗа да спазите срока за отказ от покупка, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, както и да върнете закупената стока.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките, придружени с получените документи, гаранционна карта и касов бон до централния офис на "Аутдор Трейдинг" ЕООД (адреса можете да откриете на интернет адрес www.occ.bg) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от покупка. Срокът се счита за спазен, ако получим обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Стоките трябва да бъдат в оригиналните им опаковки, с ненарушена цялост и без видими следи от употреба.

Върнатата стока се преглежда при получаването от експерти на "Аутдор Трейдинг" ЕООД.  Ако при прегледа на стоката се установят следи от употреба, зацапване, нарушен вид или повреждане, от възстановената сума за връщане на стоката ще бъде удържан съответстващ определен процент от сумата за компенсиране на увреждането, за което ще бъдете 

уведомени и съставен констативен протокол.

Разходите по връщане на стоките са за Ваша сметка.

Ако се откажете от покупка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от покупка.

"Аутдор Трейдинг" ЕООД си запазва правото да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Ще извършим възстановяването на средствата по посочена от вас банкова сметка или чрез пощенски паричен превод, което във всеки случай няма да бъде свързано с никакви допълнителни разходи за Вас.

Моля, пазете касовия си бон (платежен документ). За всички замени и/или връщания на стоки се изисква касов бон.

"Аутдор Трейдинг" ЕООД си запазва правото да променя настоящите условия, за което ще публикува уведомление на интернет адрес www.occ.bg . Всички изменения ще се прилагат за нови покупки, сключени след деня, в който промените влизат в сила.