Меню
Вашата кошница

EU Проекти„Аутдор Трейдинг“ ЕООД е бенефициент по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

 

 

„Аутдор Трейдинг“ ЕООД сключи договор № BG-RRP-3.005-3818-C01 с Министерство на иновациите и растежа по процедура  „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, част от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Финансирането е по проект с наименование “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.

Срок на проекта: 03.07.2023 – 03.07.2024 г. Стойността на проекта е 20 000 лв., от които 20 000 лв. представляват финансиране от ЕС.

Целта на проекта е е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация.

Очакваният ефект e чрез подкрепата по процедурата да се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятието и да се подобри готовността му за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0.

Допълнително, инвестициите по процедурата ще са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“  върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход чрез ускорено прилагане на цифровите технологии в дейността на предприятията.